donderdag, augustus 18, 2011

BAG XML to Shapefile ... wattuh?

(English below) Niet zo technische lezers zullen denken: wat bazelt die Raoul nu? Maar een collega bij de woningcorporatie waar ik momenteel werk, had van het Kadaster een BAG-bestand in XML-formaat ontvangen. BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is een mooie ontwikkeling, en moet zorgen dat alle partijen die wat doen met een onroerend object (pand, huis) in Nederland ook ECHT weten WAAR het te vinden is. Klinkt simpel, blijkt moeilijk. Zeker als je met allerlei partijen samen wil werken. Wel handig nl als een ziekenauto de kortste route kan nemen naar een adres teststraat 3hoog-achter...


Maar die collega wilde dat bestand gebruiken in ArcGis, een GIS-programma. En dat programma kon de XML-file van BAG niet inlezen, maar kan bv wel omgaan met een shapefile.

Of ik een conversieprogramma wist. Ik zoeken, maar vond niets. Dus belde die collega het Kadaster maar, met de vraag of die de vraag wellicht vaker hadden gehad. En ja hoor: een conversie programma (BAG extractie+) bleek aan te vragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Dus: XML omzetten naar een shapefile? Neem even contact op met het ministerie van M&I (VROM)!

English: a colleague was looking for a utility to convert (Dutch) Kadaster BAG (Base administration Addressess and Buildings) XML to a shapefile. Our ministry of Infrastructure has a tool that can do that. Contact them for more info.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten