maandag, juli 02, 2007


Since we're looking for a new refridgerator, i was interested in energy labels. The info i found on Dutch site energielabel.nl seemed incomplete: in stores i saw labels like A+ and AAA, but those codes were not mentioned on this site. I emailed the organisation behind the site, and they responded fast and good.

Their explanation: "Het Energielabel geeft informatie over het energie­verbruik van het product en voor vaatwassers en wasmachines geeft het aanvullende informatie over het watergebruik. Het Energielabel kent klassen voor efficiëntie, waarbij A het efficiëntst en dus het zuinigst is en G het minst efficiënt. Klasse D staat voor een gemiddeld energiegebruik. Daarnaast vermeldt het label vaak informatie over andere belangrijke aspecten zoals watergebruik, prestaties en geluidsniveau. Gemiddeld is een apparaat met A label 45 procent zuiniger dan een apparaat met D of E label. Zuinige apparaten met A-label zijn niet altijd duurder dan de minder zuinige apparaten. Daarnaast dragen ze bij aan een lagere energierekening. Voor de meeste apparaten is het A-label het zuinigste type, maar koelkasten zijn er ook met A+ en A++ label, waarbij A++ de zuinigste typen koelkasten zijn."

They promised to update the info on their website, but i decided to post it anyway ;-).

Blogged with FlockUpdate July 10th: found this website by environmental organisations listing the most energy efficient devices, including fridges and cars.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten