maandag, december 09, 2013

Meningen over Steve Jobs/iPad-scholen

Een collega van me vroeg me ivm een bijeenkomst een beeld te schetsen over wat er voor- en tegen Steve Jobs-scholen (ook wel iPad-scholen genoemd) is/wordt geroepen. Dat leverde onderstaande lijst op (ik vermeld overal de bron, en waar ik dat niet doet komt de quote uit dezelfde, net daarvoor genoemde, bron):
 • “Het plan van De Hond is op zijn minst moedig en interessant te noemen. De observatie dat veel van de bestaande basisscholen op een ouderwetse manier lesgeven en zich slecht aanpassen aan de veranderende omstandigheden raakt in ieder geval gedeeltelijk aan de waarheid. Voor een deel is dat een onafwendbaar lot voor het onderwijs: noodgedwongen loopt het namelijk altijd achter op ontwikkelingen in de samenleving. Dat achter de feiten aanlopen kan echter worden beperkt. Gezien het feit dat veel binnen het huidige onderwijsstelsel één op één is terug te vertalen naar de periode volgend op de Industriële Revolutie, is op dat terrein nog veel te winnen in Nederland.[5] Het initiatief van De Hond kan daarbij mogelijk als een opstap en katalysator werken. Het onderwijs op de Steve Jobs Scholen zal meer dan ooit gericht zijn op het individu door in te spelen op verschillen tussen leerlingen en op persoonlijke kenmerken. Die insteek, samen met de flexibiliteit die aan het idee van De Hond ten grondslag ligt, is mijns inziens dan ook het daadwerkelijke wapenfeit van deze nieuwe school.”. Bron.
 • “Technologie is namelijk geen panacee tegen alles wat mis is in het onderwijs, zelfs niet tegen de starheid en het archaïsche karakter van de school. Dat besef had Steve Jobs zelf ook. ‘What's wrong with education cannot be fixed with technology. No amount of technology will make a dent’, aldus Jobs in een interview met Wired magazine in 1996.”
 • “Sommige ouders verhuisden … om hun kind naar de school te sturen.”. Bron.
 • “Puike analyse Steve Jobs-school #O4NT” … “dat het schoolmodel veel inspanningen vraagt van ouders. Als ouders daartoe niet bereid zijn, kunnen ze hun kinderen beter niet naar dit schooltype sturen. ”
 • "Wij delen leerlingen niet in leeftijdsgroepen op, maar spelen in op het niveau van de individuele leerling." Klasdoorbrekend onderwijs heet dat, waarbij de lesstof 'flexibel' wordt ingezet
 • “Leerlingen kunnen om half 9 of half 10 's ochtends beginnen en zijn dan om kwart over twee of kwart over drie 's middags vrij. Het schoolgebouw is open van half acht 's ochtends tot zeven uur 's avonds.”
 • “Voorlopig moeten de leerlingen elke dag naar school en mogen ze niet thuis op hun iPad 'in de virtuele school' werken. Dat laatste heeft opiniepeiler Maurice de Hond, bedenker van de Steve Jobsscholen (zie box), nog steeds voor ogen. Volgens de wet mag dat (nog) niet: alleen lesuren op school tellen daarin als onderwijs.”
 • “ 'Steve Jobsschool? Ze leren het ook nooit in het onderwijs' ”. Bron.
 • “Dit type onderwijskundige ideologieën kennen we uit de geschiedenis volop, evenals elke keer de mislukkingen ervan”
 • “Helaas houden de enthousiastelingen geen rekening met hoe leerprocessen, psychische patronen en hersenprocessen werken en met het nu eenmaal treurige gegeven dat deze niet zo snel veranderen als onze technologische samenleving.”
 • “De uit het humanisme afkomstige - feitelijk al lang achterhaalde - ideologie van zelfmaakbaarheid, zelf beslissingen kunnen nemen en autonomie keert om de zoveel tijd terug op ons onderwijstoneel. Deze spreekt veel ouders aan want die projecteren naar believen allerlei bijzonderheden in hun doorgaans gemiddeld begaafde kinderen.”
 • “According to a current poll by the daily newspaper De Volkskrant, all parties in parliament support the basic idea, with one exception: The PVV of right-wing populist Geert Wilders is opposed. It wants to see "more structure" in the classroom.”. Bron.
 • “Er zijn al best een tijdje van dit soort scholen waarop je zelfstandig leert, dus ik snap de ophef niet helemaal. Omdat het nu een ipad is ipv een computer en er de naam steve jobs aan wordt gehangen?”. Bron.
 • "Vraag me ook af of de overgang van basisschool naar middelbare school soepel zal verlopen dan?”
 • “iPad-school? Dom idee” / “…Rick Nieman ziet het nieuwe onderwijsconcept niet zitten.”. Bron.
 • “En bedenk, het mislukte experiment met het Studiehuis - dat aantoonde dat kinderen moeite hebben met het zelf indelen van hun tijd - was bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo. De jongste leerlingen op de Steve Jobsscholen zijn vijf!”
 • “U hoeft mij niet te geloven, maar misschien bent u bereid het aan te nemen van de mensen die de technologie ontwikkelen waar we het hier over hebben, de knappe koppen uit Sillicon Valley. Uit een artikel uit de New York Times blijkt dat een groeiend aantal werknemers van Google, Apple en e-Bay zijn kinderen naar scholen stuurt...waar computers verboden zijn. ”
 • “Klassikaal les krijgen is goed voor je sociale ontwikkeling. Samen kunnen leren is de voorbode voor samen kunnen werken.” (als reactie op dat het veronderstelde doel zou zijn dat leerlingen thuis kunnen leren)
 • “Ik ben ook voor veel meer structuur; rust, reinheid en regelmaat is waar leerlingen behoefte aan hebben. En laten we het sociale aspect niet vergeten. Met z'n allen een kunstwerk bouwen met de handen bijvoorbeeld. ”, Harry Dubois, ICT-er op VO, in reactie op rtlnieuws-artikel
 • “Al sinds de Mammoetwet is stapsgewijs het onderwijs gesloopt en dit is weer de volgende stap in dit proces. ”, reactie op rtlnieuws-artikel, man achter www.nederlandbaalt.nl
 • “Kinderen willen leren, echter leren moeten zij leren en volgens stappen die passen bij de ontwikkeling van hun hersenen. Als je hen een IPad, computer, internet enz. aanbiedt als 'leermiddel' dan betekent dat dit middel niet specifiek is aangepast aan hun - individuele - hersenontwikkeling. Ik las onlangs een interessant artikel van (ik dacht) een neurowetenschapper die zich afvroeg waarom computers, Ipad niet verboden werden voor jongeren, gewoon omdat hun hersenen dit nog niet aan konden.”, reactie op rtlnieuws-artikel, Jenny Le Large-Groothuijzen · INHolland university of applied sciences
 • “Met alle respect voor de 'tegenpartij'. Ik ben het gezeur een beetje zat. Je moet risico durven nemen en vooruit durven kijken. "Vroeger" was men ook tegen de pc in elke woonkamer. Nu worden op het voortgezet onderwijs de laptops uitgedeeld. Mijn zoon (8) gaat naar de Master en ik merk nu al verschil! Hij gaat met plezier naar school en laat thuis met trots zien wat hij kan.”, reactie op rtlnieuws-artikel
 • “Het is jammer dat nu de aandacht naar het middel gaat en niet naar het doel. Ook de Steve Jobs scholen moeten voldoen aan de kerndoelen in het onderwijs. Ze gebruiken hier alleen een ander middel voor”, reactie op rtlnieuws-artikel
 • “Snap de discussie niet. Volgens mij heeft t feit dat er met iPads gewerkt wordt niets te maken met de keuze om kinderen op een soort 'iederwijs-achtige' manier op te voeden. Ik snap heel goed dat er gezocht wordt naar andere manieren om de potentie van kinderen tot bloei te laten komen. Mijn schoolervaring was zó saai en inspiratieloos dat ik er echt een aversie voor kreeg. Juist dat rigide stampen en opdreunen zonder uitleg of context is geestdodend en een grove onderschatting van het intellect van kinderen.”, reactie op rtlnieuws-artikel
 • “Ik pleit daarom voor èn-èn gebruik: de tablets maar blijf ook schrijven! Investeer in beide.”. Bron.
 • “Wat deze nieuwe onderwijsvorm zal brengen, is koffiedik kijken. Maar ik ga ervan uit dat de Steve Jobs-scholen goed in de gaten worden gehouden, zodat de kinderen in elk geval alle basiskennis krijgen. Mocht blijken dat de iPad daarbij niet ondersteunend werkt, dan kan het gebruik worden ingeperkt. Blijkt echter dat het wél een meerwaarde biedt, dan is het wellicht iets voor meer scholen om in te voeren. Alleen de tijd kan het leren.”. Bron.
 • “Woedende ouders halen kinderen van op te starten Steve Jobs School” … “Ze vrezen dat hun kinderen proefkonijnen worden voor het nieuwe onderwijssysteem”. Bron.
 • “Leerlingen beslissen zelf wat ze willen doen en er zijn nauwelijks klassikale lessen”. Bron.
 • “Verschillende mensen, zoals psychiater Manfred Spitzer en filosofe Joke Hermsen, maken bezwaar tegen het Steve Jobsconcept, dat behalve de iPad-verering ervan uitgaat dat kinderen zelf bepalen wat ze wanneer leren en leerkrachten tot 'coach' maakt. Zij maken zich zorgen over mogelijke negatieve effecten op de ontwikkeling van kinderen, wanneer zij dag in dag uit met een iPad voor hun neus zitten. Zij benadrukken dat de onderwijskwaliteit in hoge mate wordt bepaald door de kwaliteit van de leerkracht en dat een iPad net als een lesboek slechts een leermiddel is. In de Volkskrant schreef Hermsen: 'We willen Hannah Arendt scholen ipv Ipadscholen. Dus: denken, dromen, leren, verbeelden, verdiepen en docenten die mooie verhalen vertellen.’”. Bron.
 • “Het is 'zeker geen iPadschool’”, directeur van een SteveJobsSchool, bron.
 • “Tegen een zieke juf is geen app opgewassen”, bron
 • “Op de dag dat ik de school bezoek, is de juf ziek en de stagiair afwezig. Het gevolg is dat directeur Kleinpaste voortdurend door het gebouw loopt in een poging de kinderen, vaak tevergeefs, aan het werk te krijgen. In een stilteruimte buigen vier leerlingen zich over een racespelletje en is het allesbehalve stil. De wat oudere kinderen worden afgeleid door de rondrennende kleuters. Leerlingen vragen voortdurend wat zij moeten doen, of spelen een spelletje. Chaos is meester.”, bron
 • “Hij zette als lerarenopleider op de Fontys Hogeschool een minor op over de vraag hoe leren en media zich tot elkaar verhouden en bezocht de school in dat kader enkele weken geleden. Hij e-mailt: 'Ik zag tijdens mijn bezoek een juf die geen overzicht had en leerlingen nauwelijks stimuleerde en volgde. Ik zag geen leergierige leerlingen die bezig waren met uitdagende opdrachten. Ik zag ze vooral spelen en werkontwijkend gedrag vertonen. Een voorbeeld. Een leerling was aan het werk in de app 'Bru-Taal'. Hij kon alle antwoorden correct geven. Ik heb hem uitgedaagd een niveau hoger te gaan. Dat duurde drie antwoorden. Hij vond het te moeilijk, drukte de app weg en ging verder met een topografie-app. De juf had dit niet door.'”
 • “Sommige apps zijn op zichzelf een effectief leermiddel. Zo past de app Taalzee zich automatisch aan het niveau van de leerling aan en heeft een spelelement dat de leerlingen moet motiveren. Het probleem is echter dat de leerlingen een iPad in handen krijgen, niet een app. De verleiding om een spelletje te gaan spelen als een oefening te moeilijk is, is veel te groot. De iPad is een leermiddel, maar wel een zeer ineffectief leermiddel.”
 • “Belangrijker is echter misschien wel de rol van de docent binnen deze nieuwe school. Technologie, en daar lijkt De Hond zich van bewust, is geen vervanger van de docent. Integendeel. Onderwijs waarbij technologie gebruikt wordt als hulpmiddel vraagt juist om docenten die leerlingen op uitstekende wijze assisteren bij de toepassing ervan”
 • “…en daarnaast vind ik het bijzonder kwalijk dat men 1 merk opgedrongen krijgt. Je moet kinderen CONCEPTEN leren en geen kunstje leren waardoor ze niks anders kunnen dan dat ene kunstje. > De meeste scholen werken ook 100% met MS Word en MS Powerpoint. Daar moeten we dus ook vanaf? Een groot deel van de scholen heeft ook, uit praktisch oogpunt, één type rekenmachine dat gebruikt wordt.”. Bron.
 • “Commissieleden die zelf werkzaam zijn geweest in het onderwijs waren vrij kritisch. Zo vroeg Paul van Meenen (D66) zich af wat er nu zo anders was aan dit concept. Ook op andere scholen maakt men immers gebruik van laptops etc. In traditionele vernieuwingsscholen is het klassikale systeem soms ook afgeschaft en op heel veel scholen zou de docent als gevolg van recente onderwijsvernieuwingen al een rol als coach krijgen.”. Bron.
 • “Veel lesmateriaal wordt aangeboden op de Ipad toch zitten ze 'slechts' 30% van de schooltijd achter de Ipad. Elke 6 wkn vind er een gesprek plaats tussen leraar, ouder en kind. De voortgang wordt besproken en er worden plannen gemaakt voor de komende 6 wkn. Zowel ouder als kind zijn dus actief betrokken bij de leergang. In mijn ogen stukken beter dan de 2-jaarlijkse 10 minuten gesprekjes die we normaal hebben. Ook denk ik zeker dat het goed is het kind actief erbij te betrekken, het geeft meer gevoel van inspraak maar het legt ook een verantwoordelijkheid neer.” Bron.
Afbeeldingsbron: OneMoreThing.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten