zondag, juli 20, 2008

Geluk voor pessimisten


(dutch) In de IT-executive van 9 juli 2008 las ik ook de column van psycholoog Rene Diekstra. Deze keer behandelde hij het "Fourteen Fundamentals Program".

Hij vertelt dat uitingen van vreugde en trots met geluk niet veel te maken hebben. Rene las het boek 'Happiness: facts and myths'. Een punt wat hij daaruit belicht is dat of je optimist of pessimist bent, erfelijk bepaald is, maar dat er een heel effectieve cursus voor pessimisten is. Een van de meest effectieve programma's zou het door de Amerikaanse psycholoog Michael Fordyce ontwikkelde FFP of Fourteen Fundamentals Program zijn. 8 op de 10 deelnemers zou rapporteren dat het programma hun vaardigheid om een eind te maken aan ongelukkige stemmingen of daaraan beter het hoofd te bieden duidelijk verhoogt. Veertig procent van de deelnemers geeft aan zich na afloop veel gelukkiger te voelen. Anderhalf jaar later blijken die effecten nog altijd te bestaan en is het percentage deelnemers dat zich veel gelukkiger voelt, toegenomen tot 50 procent.

Het programma is gebaseerd op het idee dat geluk een doel is dat direct nagestreefd moet worden. Een van de veertien Fundamentals is dan ook: maak geluk tot je allerhoogste prioriteit. Dus vraag je bij allerlei beslissingen en activiteiten af: maakt dit mij gelukkig(er)? Dat lijkt een nogal egocentrische houding, maar het tegenwicht daarvoor komt van twee andere Fundamentals, namelijk: ‘intieme relaties met anderen zijn bron nummer 1 van geluk' en ‘breng meer tijd door met sociale, vriendschappelijke omgang met anderen' (in plaats van met beroepsmatige of functionele of ‘nuttige' omgang).

Spreekt mij erg aan/maakt me nieuwsgierig naar FFP! (opvallend vind ik dan weer dat als je Googled op de kreet, je erg weinig hits krijgt)
(picture from Allposters)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten