zaterdag, februari 23, 2008

Boek: "Vijf krachten om ze mee te krijgen"


(Dutch) Op Managementsite staat een leuk artikel over het boek Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen (Mars, 2006), waarin 5 manieren worden beschreven om een verandertraject uit te voeren. Enkele quotes:

- "Mars omschrijft in haar boek vijf krachten, waar een veranderaar invloed op moet uitoefenen, wil een verandering succesvol zijn. Achtereenvolgens passeren in het boek de begrippen urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap."

- "De aangedragen punten zijn op zichzelf niet verrassend of vernieuwend. Toch bevat dit boek een aantal nieuwe elementen, waarmee het zich onderscheidt van de vele andere die al over dit onderwerp zijn geschreven. Een eerste sterk punt is de praktische toepasbaarheid. ... Dit boek ... biedt tevens concrete handvatten voor veranderaars hoe zij die verbinding dan kunnen bewerkstelligen en urgentiebesef kunnen creƫren. De vele cases en praktijkvoorbeelden dragen bovendien verder bij aan de praktische toepasbaarheid."

- "Verhelderend is bijvoorbeeld het onderscheid dat Mars maakt tussen een organisatie- en een prestatieprobleem. De problemen worden soms verwoord als ‘onze strategie is niet duidelijk’ of ‘onze systemen zijn verouderd’ of ‘we zijn te intern gericht’. ... De vraag die hierbij gesteld moet worden is: ‘waarom zijn dit problemen’? En dan blijkt dat het antwoord het daadwerkelijke (prestatie)probleem weergeeft, bijvoorbeeld: ‘we draaien verlies’, ‘we kunnen de vraag niet aan’, ‘onze afnemers zijn ontevreden’, ‘we leveren te traag’. "

- "Een laatste reden om het boek te lezen, is dat het gemakkelijk en plezierig leest."

"De minder ervaren veranderaar heeft het grootste profijt van het boek hebben".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten