dinsdag, oktober 09, 2007


Dutch newsitem in Het Parool about internet addiction amongst (young) adults. Text parts i found interesting: "De vraag is of deze internetgebruikers al depressieve klachten hadden, of dat deze juist zijn ontstaan door het vele internetten. Een deel van de ondervraagden had al last, bijvoorbeeld van verlegenheid of een angststoornis. Een ander deel kreeg juist klachten door hun internetgebruik; ze gingen sociale contacten verwaarlozen, kwamen te laat op school of werk, presteerden slechter.'' Vooral gevoelens van mensen die emotioneel minder stabiel waren, die al neigden tot depressiviteit, eenzaamheid of impulsiviteit, werden verder aangewakkerd door het internet. Een verklaring daarvoor is dat internet bepaalde kenmerken heeft die het voor sommigen bijzonder aantrekkelijk maken om er te blijven hangen, zegt Meerkerk. Internet is makkelijk toegankelijk, altijd beschikbaar, het kost vrijwel niets en het is anoniem. Stel dat je op zoek bent naar seksfoto's: je weet dat je af en toe iets vindt wat je echt leuk vindt. Je wordt dus van tijd tot tijd beloond, maar je weet niet wanneer en in welke mate. Dat werkt bekrachtigend, je gaat door met zoeken. Dat mechanisme zie je ook bij bijvoorbeeld gokken." and "Soms bellen bezorgde ouders Meerkerk op: mijn kind zit voortdurend op internet, wat moet ik doen? ''Alles verbieden werkt niet. Je kunt als ouder beter interesse tonen in de leefwereld van je kind. En proberen om met goede gesprekken grenzen te stellen aan het internetgebruik."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten